Regulamin

 Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie warunków regulaminu portalu ogłoszeniowego - ogloszenioteka.pl

 

 Zamieszczanie ogłoszeń przez użytkowników korzystający z serwisu
 jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków i postanowień poniższego regulaminu.

 

1. Postanowienia wstępne

2. Warunki korzystania z serwisu

3. Ogłoszenia-Ogólne zasady

4. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

5. Zasady odpowiedzialności

6. Zakazane praktyki i treści

7. Zakazane przedmioty/usługi

8. Plany emisji ogłoszeń

9. Bezpieczeństwo/Polityka prywatności

10. Reklamacje

11. Postanowienia końcowe

 

1.Postanowienia wstępne

 

1.1 Regulamin określa zasady i warunki publikacji ogłoszeń przez użytkowników w serwisie internetowym Ogłoszenioteka.pl
1.2 Użytkownik zamieszczający ogłoszenie na stronach serwisu godzi się na wszystkie warunki zawarte w regulaminie.
1.3 Ogłoszenioteka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach serwisu.
1.4 Użytkownicy ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność wraz z ewentualnymi konsekwencjami wynikającymi z zamieszczania wszelkich informacji na stronach  portalu  ogłoszeniowego Ogłoszenioteka.pl.
1.5 Zastrzegamy prawo do odmówienia publikacji lub usunięcia treści, które naruszają warunki określone regulaminem oraz do ograniczenia lub odmówienia prawa do korzystania z serwisu użytkownikowi łamiącemu postanowienia regulaminu.

 

2. Warunki korzystania z serwisu

 

2.1 Ogłoszenia zamieszczane są samodzielnie przez użytkowników serwisu.
2.2 Treść ogłoszeń: tytuł, opis przedmiotu, warunki transakcji, cena itp. określa sam użytkownik zgodnie ze stanem faktycznym.
2.3 Zamieszczenie ogłoszeń jest rzeczywistym zamiarem dokonania określonej transakcji, której to ogłoszenie dotyczy.
2.4 Publikacja ogłoszeń standartowych w serwisie gloszenioteka.pl jest zawsze bezpłatna. Emisja ogłoszenia na stronach serwisu trwa przez okres który określa wybrany plan prezentacji. Więcej o planach emisji ogłoszeń można przeczytać w dziale pomocy.
2.5 Oferta czasu emisji ogłoszeń oraz innych warunków publikacji może ulegać zmianie.
2.6 Ogłoszenia zamieszczane na stronach serwisu są upublicznione dostępne dla wszystkich użytkowników odwiedzających serwis.
2.7 Zabronione jest oferowanie sprzedaży, usług przedmiotów prawnie zakazanych pochodzących z przestępstwa.
2.8 Treść zamieszczanego ogłoszenia powinna nawiązywać w bezpośredni sposób do przedmiotu którego te ogłoszenie dotyczy. Ogłoszenie nie może wprowadzać w błąd innych użytkowników, treść powinna być rzetelna i prawdziwa, określać dokładnie stan, właściwości, parametry oraz pochodzenie towaru.
2.9 Wszelkie informacje treść, zdjęcia zamieszczane w serwisie muszą być zgodne ze obowiązującym prawem, publikacja i nie może w żaden sposób naruszać praw autorskich, regulaminu, praw serwisu  oraz  praw osób trzecich.

 

3. Ogłoszenia - ogólne zasady

 

3.1 Osoby chcące zamieścić ogłoszenie mogą wybrać jedną z dwóch  form publikacji ogłoszenia. Zamieszczanie jako:
a) Użytkownik  z zarejestrowanym  kontem w serwisie. Umieszczanie ogłoszeń następuję po zalogowaniu się w serwisie przy pomocy zarejestrowanych danych: Nazwy użytkownika i Hasła.
b) Użytkownik nie posiadający zarejestrowanego konta. Dodaje ogłoszene bez konieczności rejestracji  i logowania się podaje jedynie swój adres poczty e-mail w celu dokonania aktywacji ogłoszenia.
3.2 Dla obu kont przysługują inne korzyści i warunki związane z publikacją ogłoszeń.
3.3 Osoby zalogowane mają dostęp do własnego panelu administracyjnego dający szerszą kontrolę i korzyści nad kontem i własnymi ogłoszeniami
3.4 Osoba rejestrująca i aktywująca konto staje się jego jedynym dysponentem.
3.5 Użytkownik może usunąć  swoje konto w każdej chwili bez podawania przyczyn poprzez przesłanie stosownej wiadomości za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie serwisu lub po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce "informacje o koncie" poprzez kliknięcie w przycisk "Usuwam konto" .
3.6 Utworzenie konta/lub zamieszczenie pierwszego ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem niepisanej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem (właścicielem serwisu Ogłoszenioteka.pl) w przedmiocie świadczenia usług na warunkach zawartych w regulaminie.
3.7 Ogłoszenia mogą zamieszczać osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
3.8 Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 12 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
3.9 Osoba niepełnoletnia transakcje kupna/sprzedaży/wymiany zawierane za pośrednictwem serwisu dokonuje  za zgodą opiekuna prawnego.
3.10 Dane podawane przez użytkownika w trakcie rejestracji mogą być wykorzystywane do kontaktowania się z użytkownikiem, przesyłania informacji, weryfikacji  w ramach obsługi serwisu.
3.11 Zamieszczane ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego przedmiotu lub usługi. Zabrania się wielokrotnego powielania identycznych ogłoszeń.

 

4. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

 

4.1 Publikacja ogłoszeń  w serwisie Ogłoszenioteka.pl jest dostępna zarówno dla użytkowników zarejestrowanych jak również dla tych którzy nie rejestrowali konta.
4.2 Osoby zarejestrowane po zalogowaniu się na swoje konto dodają ogłoszenie po przez zakładkę „Moje ogłoszenia”.
4.3 Osoby nie rejestrowane dodają ogłoszenie  po przez kliknięcie w przycisk „Dodaj ogłoszenie” lub przez zakładkę w menu.
4.4 Po wyborze odpowiedniej kategorii z listy wypełniamy pola obowiązkowe formularza oznaczona czerwona gwiazdką: tytuł ogłoszenia, treść, producent, e-mail i inne dodatkowe  pola w zależności od wybranej kategorii i typu publikacji ogłoszenia.
4.5 Pola formularza nie oznaczone czerwona gwiazdką są nie obowiązkowe do wypełnienia. Decyzja co do ich uzupełnienia zależy od użytkownika.
4.6 W dalszej kolejności przesyłamy zdjęcia dotyczące naszego ogłoszenia, dokonujemy podsumowania i sprawdzenia wprowadzonej treści oraz akceptujemy ogłoszenie do emisji.
4.7 Publikacja ogłoszenia w serwisie rozpoczyna się automatycznie, bezzwłocznie. Jednakże osoby wysyłające ogłoszenie bez rejestracji muszą dokonać aktywacji ogłoszenia po przez klikniecie linku przesłanego na podany wcześniej adres e-mail.
4.8 Osoby posiadające konto w serwisie mają dostęp do panelu administrowania swoim kontem i ogłoszeniami. Mogą dokonywać wszelkich ustawień, zmian, mają dostęp do  powiadomień, statystyk, zapisywania własnych wyszukiwań  itp.
4.9 Osoby publikujące ogłoszenie bez zarejestrowanego konta mają możliwość dokonywania zmian treści ogłoszenia, edycji  zdjęć, usunięcia ogłoszenia i jego odnowienie po przez link wysyłany na e-mail po aktywacji ogłoszenia.
4.10 Daneo sobowe które można podać w treści ogłoszenia nie są obowiązkowe serwis Ogłoszenioteka.pl nie odpowiada za ich ewentualne niewłaściwe wykorzystanie przez osoby trzecie.

 

5. Zasady odpowiedzialności

 

5.1 Ogłoszenia zamieszczane przez użytkownika są upubliczniane bez ingerencji serwisu w formę i ich treść z zastrzeżeniem postanowień regulaminu.
5.2 Serwis nie ingeruje w transakcje zawierane przez zainteresowane strony i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie w całości transakcji.
5.3 Serwis Ogłoszenioteka.pl nie odpowiada i nie można rościć do niego żadnych praw i odpowiedzialności za:
a) Działanie systemu informatycznego nie należącego do właściciela serwisu w szczególności za stabilność i ewentualne awarie serwera hostingowego należącego  do zewnętrznego dostawcy.
b) Brak zainteresowania przedmiotem ogłoszenia jego kupnem lub sprzedażą.
c) Za składanie  przez użytkownika jakiegokolwiek oświadczenia drugiej stronie transakcji.
d) Realizację przez użytkowników  określonych ofert lub zobowiązań  wynikających  z dołączanej do ogłoszenia np. gwarancji/ rękojmi, sposobu ewentualnej  wysyłki  przedmiotu oraz innych uzgodnień stron.
5.4 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za oferowany przedmiot ogłoszenia za jego jakość, stan techniczny, pochodzenie, prawdziwość i rzetelność podawanych informacji przez użytkownika, jak i również zdolność  do realizacji transakcji sprzedających oraz kupujących.
5.5 Serwis nie odpowiada za legalność i pochodzenie oferowanych towarów/przedmiotów  na stronach serwisu. Odpowiedzialność za oferowany towar/przedmiot spoczywa wyłącznie na użytkowniku który go oferuje.

 

6. Zakazane praktyki i treści

 

6.1 Wszelkie informacje, treści, zdjęcia w zamieszczanych ogłoszeniach nie mogą być sprzeczna z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Nie mogą naruszać  norm prawnych, etycznych, kulturowych, obyczajowych przyjętych i obowiązujących w państwie polskim.
6.2 Treści nie mogą być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, przedstawiać wulgarne, obraźliwe, drastyczne sceny, nawiązywać do  przestępstw i przemocy oraz naruszać dobre imię innych osób.
6.3 Treści i zdjęcia nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych, etnicznych, wyznaniowych, kuturowych nie mogą być publikowane.
6.4 Publikacja treści i zdjęć nie może w żaden sposób naruszać praw autorskich, regulaminu i praw serwisu  oraz  praw osób trzecich.
6.5 Zabrania się publikacji materiałów ( treści, zdjęć, zewnętrznych linków do filmów lub stron internetowych )o charakterze pornograficznym, usługach i anonsach towarzyskich o charakterze erotycznym.
6.6 Zamieszczane ogłoszenie jego opis, zdjęcia, cena  może dotyczyć tylko jednego towaru/przedmiotu ogłoszenia
6.7 Zabrania się powielania identycznego ogłoszenia z taką samą ofertą i treścią.
6.8 Zabrania się publikacji tego samego ogłoszenia z taką samą ofertą i treścią w wielu różnych kategoriach.  
6.9 Zabrania się wystawiania ogłoszeń w niewłaściwej kategorii nie odpowiedniej dla treści danego ogłoszenia.
6.10 Zabrania się umieszczania zdjęć do ogłoszenia jakichkolwiek innych  nie związanych z  treścią ogłoszenia.
6.11 Zabronione jest, aby opis ogłoszenia składał się tylko z adresu www. Opis w ogłoszeniu nie może kierować tylko na strony www.
6.12 Zabronione jest reklamowanie i promowanie  innych serwisów w szczególności konkurencyjnych  poprzez  podawanie ich nazw, linków do stron www w treści ogłoszeń oraz w innych  miejscach  publikowanych na wszystkich stronach serwisu.
6. 13 Zabrania się wysyłanie spamu do użytkowników  poprzez formularzy kontaktowy.
6.14 Niedozwolone są praktyki zmierzające do zniszczenia lub zakłócenia prawidłowego funkcjonowania serwisu, przejmowania jakichkolwiek danych ze stron internetowej serwisu Ogłoszenioteka.pl. Użytkownik nie może ponadto podejmować działań, które mogłyby spowodować zakłócenia lub duże obciążenia serwisu.
6.15 W przypadku nie przestrzegania przez użytkowników jakiegokolwiek punktu z wymienionego powyżej rozdziału, będzie skutkowało działanie w postaci usunięcia nieodpowiedniej treści lub całego ogłoszenia. W przypadku zarejestrowanego użytkownika tymczasowa blokada konta lub jego całkowite usunięcie. Rażące naruszenie norm i obowiązujących praw może skutkować przekazaniem organom ścigania wszelki danych użytkownika.

 

7. Zakazane przedmioty/usługi

 

Zabronione jest zamieszczanie przez użytkowników ogłoszeń z treścią i zdjęciami dotyczącą ofert:
7.1 Przedmioty pochodzące z przestępstwa do których oferujący użytkownik nie ma prawa własności i nie może nimi dysponować.
7.2 Broń, Amunicje oraz materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. gaz obezwładniający, fajerwerki, świece dymne).
7.3  Produkty/ towary nieoryginalne/podrabiane mające oznaczenia obcych, znanych marek pochodzące nie od producenta/dystrybutora posiadającego prawa własności do wykorzystywania swoich marek.
7.4  Muzyka, filmy, oprogramowanie oraz inne towary, które naruszają prawa autorskie lub własność intelektualną.
7.5  Niebezpieczne substancje chemiczne mogące zagrażać życiu i zdrowiu ludzi i zwierząt oraz środowisku.
7.6   Środki odurzające, substancje psychotropowe, narkotyki.
7.7  Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.
7.8  Organy ludzkie lub zwierzęce.
7.9 Środki lecznicze, lekarstwa i preparaty wydawane z przepisu lekarza, za wyjątkiem suplementów diety, witamin, leków ziołowych lub homeopatycznych i innych środków dostępnych bez recepty.
7.10 Zwierzęta psy i koty bez rodowodu nie pochodzące z zarejestrowanych hodowli nie podlegają sprzedaży jedynie bezpłatnemu odstąpieniu w ramach adopcji.
7.11 Żywe lub martwe okazy zwierząt również ich części lub produkty pochodne należące do gatunków umieszczonych w rozporządzeniach WE dotyczących ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory.
7.12 Instrumenty finansowe - Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz wierzytelności, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne formy inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej.
7.13 Usługi, systemy, przedmioty oraz inne materiały związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych.
7.14 Systemy i usługi do inwestycji giełdowych, do gier liczbowych, do gier w kasynach i zakładów bukmacherskich.
7.15 Dane osobowe oraz listy adresów e-mail.
7.16 Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów.
7.17 Konta w programach partnerskich i lojalnościowych, kupony zniżkowe, rabatowe, bilety na mecze piłki nożnej.
7.18 Usług prostytucji oraz innych ofert o charakterze erotycznym.
7.19 Wszystkich innych ofert z usługami i przedmiotami zakazanymi obowiązujacymi przepisami prawa w Polsce.

 

 

8. Plany emisji ogłoszeń

Plany emisji odpwiadają za czas trwania ogłoszeń oraz za formę ich prezentacji. Użytkownik dowolnie wybiera z zamieszczonej oferty plan prezentacji swojego ogłoszenia. Oferta obejmuje plany darmowe jaki i płatne które różnią się od siebie dodatkowymi opcjami wyświetlania na stronach serwisu. Serwis ogloszenioteka.pl zobowiązuje się do realizacji usługi publikacji ogłoszenia zgodnie z wybranym planem publikacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmian warunków w oferowanych planach publikacji ogłoszeń, więcej o planach publikacji można przeczytać w dziale pomocy.

 

 

9. Bezpieczeństwo/Polityka prywatności

 

9.1 Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez operatora właściciela serwisu ogloszenioteka.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9.2 Rejestrując się lub publikując ogłoszenie bez rejestracji  użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach obsługi serwisu
ogloszenioteka.pl. Dane osobowe podane przez użytkownika mogą być przetwarzane w celu realizowania usług oferowanych przez serwis.
9.3 Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swojego loginu oraz hasła dostępowego do własnego konta  oraz nie udostępniania tych danych osobom trzecim.
9.4 Serwis nie odpowiada za szkody spowodowane ujawnieniem osobom trzecim loginu i hasła dostępowego do konta użytkownika oraz  szkód spowodowanych przez działanie szkodliwego oprogramowania zainstalowanego na komputerze użytkownika.
9.5 Użytkownik ma prawo do przeglądania swoich danych osobowych, ich poprawiania, kontroli przetwarzania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania w celach marketingowych na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych.
9.6 Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
9.7 Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy serwisu. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją konta użytkownika w serwisie.

 

10. Reklamacje

 

10.1 Użytkownikowi przysługuje możliwość zgłaszania reklamacji dotyczącej nie wykonania lub nienależytego wykonania przez operatora-właściciela serwisu ogloszenioteka.pl usługi publikacji ogłoszenia.
10.2 Reklamacje należy zgłaszać w terminie 3 dni od momentu zakończenia ogłoszenia przewidzianego w ofercie  emisji. 
10.3 Reklamacje należy zgłaszać  drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy podając w treści numer ogłoszenia, tytuł ogłoszenia, imię autor ogłoszenia  oraz uzasadnienie reklamacyjne.
10.4 Administrator w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji rozpatrzy ją oraz odpowie na podany adres e-mail użytkownika uwzględniając lub nie uwzględniając  zasadność reklamacji.

 

11. Postanowienia końcowe  

 

11.1 Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie www.ogloszenioteka.pl.
11.2 W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie właściwe są przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach świadczonych drogą elektroniczną oraz innych odpowiednich przepisów i Ustaw.
11.3 Operator -
ogloszenioteka.pl zastrzega sobie  prawo do zmian postanowień regulaminu. Informacje o zmianach będą przekazywane na stronach serwisu, wchodzą one w życie od momentu ich opublikowania.

 

 

Idź do góry
Strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej o polityce prywatności i używaniu cookies Czytaj.
Usuń