mapka Wybierz lokalizację

Pytania i Odpowiedzi

 • Czym jest ogłoszenioteka.pl
 • Kto może dodawać ogłoszenia?
 • Czy zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne?
 • Czy jest wymagana rejestracja konta aby zamieszczać ogłoszenia?
 • Czy jest możliwość promowania ogłoszeń?
 • Czy są pobierane prowizje od sprzedaży?
 • Czy serwis pośredniczy w przeprowadzanych transakcjach?
 • Czy serwis bierze odpowiedzialność za transakcje?
 • Jakich przedmiotów/towarów może dotyczyć ogłoszenie?
 • Czy można zamieszczać kilka takich samych ogłoszeń?
 • Jakie transakcje można zwierać?
 • Jak dodawać ogłoszenia?
 • Czy można odnowić wygasłe ogłoszenie?
 • Jak długo wyświetlane jest ogłoszenie?
 • Czy można edytować ogłoszenie bez rejestracji?
 • Jak opłacać promowane ogłoszenia?
 • Czy można umieszczać ogłoszenia dotyczące żywych zwierząt?
 • Czy można umieszczać ogłoszenia dotyczące usług/pracy?
 • Czy można zamieszczać anonse towarzyskie?
 • Jak się kontaktować i zawierać transakcje?
 • Czy ogłoszenie może być usunięte z serwisu?
 • Czym jest ogłoszenioteka.pl

  Ogloszenioteka.pl jest internetowym serwisem ogłoszeniowym, na którym prezentowane są ogłoszenia zamieszczane przez użytkowników.

 • Kto może dodawać ogłoszenia ?

  Ogłoszenia mogą zamieszczać osoby prywatne (osoby fizyczne), firmy prowadzące działalności gospodarczą jak również instytucje i organizacje pożytku publicznego.

 • Czy zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne ?

  Tak, ogłoszenia można zamieszczać bezpłatnie.

 • Czy jest wymagana rejestracja konta aby zamieszczać ogłoszenia ?

  Nie, aby móc zamieszczać ogłoszenia nie trzeba się rejestrować. Istnieje jednak możliwość dobrowolnej rejestracji konta które daje dodatkowe opcje i udogodnienia użytkownikowi.

 • Czy jest możliwość promowania ogłoszeń ?

  Tak, można promować ogłoszenia po przez nadanie dodatkowych opcji prezentacji takich jak: wyróżnienie, podświetlenie kolorem oraz ustawienia wyższego priorytetu - co pozwala umieścić ogłoszenie wysoko na listach w poszczególnych kategoriach i wynikach wyszukiwania.

  Na wybrane dodatkowe opcje prezentacji pobierana jest niewielka opłata. Wszystkie opcje prezentacji i czas trwania ogłoszeń określają plany emisji które wybiera dowolnie użytkownik.

 • Czy są pobierane prowizje od sprzedaży ?

  Nie, nie ma żadnych prowizji od sprzedaży pobieranych od użytkowników, serwis nie monitoruje transakcji handlowych przeprowadzanych przez użytkowników.

 • Czy serwis pośredniczy w przeprowadzanych transakcjach ?

  Nie, Serwis nie jest pośrednikiem stron transakcji.

 • Czy serwis bierze odpowiedzialność za transakcje ?

  Nie, użytkownicy zamieszczający ogłoszenia nie mogą liczyć na odpowiedzialność ze strony serwisu ogloszenioteka.pl i ewentualne roszczenia za nie wykonanie lub nie należyte wykonanie zawieranych transakcji ( kupna, zamiany lub sprzedaży).

 • Jakich przedmiotów/towarów może dotyczyć ogłoszenie ?

  Ogłoszenie może dotyczyć każdego przedmiotu/towaru nowego lub używanego nie zabronionego obrotem handlowym określony przez przepisy obowiązującego prawa w Polsce. Zabrania się oferowania przedmiotów pochodzących z przestępstw.

  Ogłoszenie nie może zawierać nie prawdziwych danych musi oddawać rzeczywisty stan oferowanego przedmiotu.

 • Czy można zamieszczać kilka takich samych ogłoszeń ?

  Nie, zabrania się umieszczania ogłoszeń powielanych wielokrotnie.
  Ogłoszenie dotyczące danego przedmiotu lub usługi o tej samej treści może być na stronach serwisu tylko jedno.

 • Jakie transakcje można zwierać ?

  Publikując ogłoszenie określamy rodzaj transakcji może to być: sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana, bezpłatnie odstąpienie, Oferta musi stanowić rzeczywistą intencje zawarcia określonej transakcji.

 • Jak dodawać ogłoszenia ?

  Ogłoszenia należy umieszczać we właściwej dla niej kategorii, użytkownicy bez zarejestrowanego konta dodają ogłoszenie po przez przycisk dodaj ogłoszenie, użytkownicy którzy korzystają z zarejestrowanego konta umieszczają ogłoszeniu po wcześniejszym zalogowaniu się wykorzystując swój login i has??o. W dalszej kolejności należy wybrać kategorię do której dodajemy ogłoszenie następnie wybieramy plan emisji, wpisujemy treść oraz dodajemy zdjęcia na końcu możemy uzupełnić ogłoszenie o dodatkowe opcje.

 • Czy można odnowić wygasłe ogłoszenie ?

  Tak, ogłoszenie które utraciło swoją ważność i wygasło (upłynał termin prezentacji) można szybko odnowić po przez link który został wysłany użytkownikowi w e-mailu w momencie zamieszczania go po raz pierwszy. Użytkownicy posiadający konto w serwisie mogą odnowić ogłoszenie w panelu użytkownika po zalogowaniu się na swoje kont

 • Jak długo wyświetlane jest ogłoszenie ?

  Czas trwania publikacji ogłoszenia zależy od wybranego planu emisji. Najkrótszy, podstawowy czas trwania ogłoszenia to 30 dni, najdłuższy 1 rok można również wystawić ogłoszenie na okres 2,4,6 miesięcy.

 • Czy można edytować ogłoszenie bez rejestracji ?

  Tak, należy jedynie podać swój prawidłowy adres e-mail na który wysyłany jest link do zarządzania swoim ogłoszeniem.

 • Jak opłacać promowane ogłoszenia ?

  Dostępnymi formami płatności za płatne opcje promowania ogłoszeń na chwilę obecną to: tradycyjny przelew bankowy i Paypal. Ogłoszenia promowane zostają aktywowane po dokonaniu płatności.

 • Czy można umieszczać ogłoszenia dotyczące żywych zwierząt ?

  Tak, jednak jedyną formą przeprowadzenia transakcji kupna, sprzedaży lub adopcji żywych zwierząt jest bezpośrednia wizyta u oferenta. Zabrania się wysyłania żywych zwierząt po przez pocztę lub kuriera !

 • Czy można umieszczać ogłoszenia dotyczące usług/pracy ?

  Tak, można zamieszczać ogłoszenia dotyczące ofert usług i ofert pracy.

 • Czy można zamieszczać anonse towarzyskie ?

  Nie, zabrania się zamieszczania na stronach serwisu ogloszenioteka.pl ogłoszeń i anonsy towarzyskich w szczególności anonsy o charakterze erotycznym. Wszystkie tego typu ogłoszenia zostana usuniete.

 • Jak się kontaktować i zawierać transakcje ?

  Użytkownicy serwisu mogą kontaktować się standardowo po przez formularz e-mailowy umieszczony na stronie z danym ogłoszeniem oraz telefonicznie lub przez komunikator GaduGadu o ile autor podał taka formę kontaktu ze sobą.

  Potencjalne transakcje użytkownicy powinni zawierać bezpośrednio. Zawieranie transakcji kupna-sprzedaż na odległość obarczone są ryzykiem oszustwa lub wyłudzenia. Wszelkie zakupy i przedpłaty kupujący ponosi na własne ryzyko. Ogloszenioteka.pl nie ponosi odpowiedzialności za tak przeprowadzane transakcje.

 • Czy ogłoszenie może być usunięte z serwisu ?

  Ogłoszenie może być usunięty z serwisu ale tylko w momencie naruszenie zasad regulaminu np. przez oferowanie przedmiotu lub usług nie zgodnych z prawem oraz nie zastosowaniu się do zasad publikacji ogłoszeń.